Portali

Vesti
Najave
Aktuelni projekti

Podrška Ministarstvu finansija kroz program radnih praksi

“Podrška Ministarstvu finansija kroz program radnih praksi“ je projekat koji nakon projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ nastavlja da se bavi poboljšanjem i jačanjem kapaciteta državnih organa kroz poseban program radnih praksi.

U okviru projekta će kroz saradnju sa Ministarstvom finansija biti definisane 4 pozicije za praksu i profili poželjnih praktikanata, a zatim će biti odabrana 4 talentovana mlada profesionalca koja svojim znanjem i veštinama mogu da unaprede rad Sektora za finansijski sistem.

Odabrani kandidati će obavljati plaćenu praksu u trajanju od 5 meseci u Sektoru za finansijski sistem u Ministarstvu finansija.

Prednosti učestvovanja u ovom programu su višestruke. Sektor za finansijski sistem će, bez dodatnog opterećenja za budžet Republike Srbije, dobiti pojačanje u vidu mladih talentovanih profesionalaca. Sa druge strane, program će praktikantima, pored naknade za rad,  ponuditi i značajno iskustvo u državnoj upravi, mogućnost da unaprede svoje veštine u raznim oblastima i usluge karijernog savetovanja.

Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Srbiji – snimak stanja i naredni koraci

Opšti cilj projekta je dalji razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama radi povećanja zapošljivosti mladih u Srbiji.

Razvoj karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Srbiji identifikovan je kao praznina u celokupnom razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja kod nas, uprkos brojnim projektima realizovanim u ovoj oblasti. Sa ciljem da se odgovori na pitanje o tačnom stepenu zastupljenosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Srbiji BOŠ će organizovati Istraživanje o karijernom vođenju i savetovanju u srednjim školama u Srbiji.

MUSTRA – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada – Razvoj praktično političkog okvira za unapređenje praksi i završnih ispita u srednjim stručnim školama

Opšti cilj projekta je doprinos prevazilaženju neusklađenosti sistema obrazovanja i tržišta rada u Srbiji kroz podizanje svesti o značaju unapređenja saradnje stručnih škola i poslodavaca.

Ovaj projekat prepoznaje tri glavna problema koja utiču na visoku nezaposlenost mladih u Srbiji: Neusklađenost ponude obrazovanja i potreba tržišta rada; Nedovoljnu saradnju prosvete i poslodavaca; Sistemsku neuređenost saradnje poslodavaca i srednjih stručnih škola u pogledu organizacije prakse u srednjem obrazovanju i završnih ispita u reformisanim profilima stručnog obrazovanja.

P4OCD

P4OCD: Pisanje predloga za praktične politike za organizacije civilnog društva

Ka formiranju Saveta zaposlenih u Srbiji – unapređenje prava iz radnog odnosa i prava na osnovu rada